Daniel Ange

Daniel Ange – Założyciel Szkoły

DZIECIŃSTWO

1932: syn lotniczki belgijskiej i oficera marynarki francuskiej rodzi się w
Brukseli.
1936-49: szkoła podstawowa w Szwajcarii. Czas wojny na Korsyce w Vandee.
Szkoła średnia w Anglii.

PIERWSZE ŚLUBY ZAKONNE  U BENEDYKTYNÓW

1950: wstąpienie do klasztoru benedyktynów w Clerveaux w Luksemburgu.
1952: studia filozoficzne w seminarium w Aix-en Profance.
1954: służba wojskowa jako sanitariusz w szpitalu w Legie.
1955: staż u Małych Braci w Saint Maximin.

 

CZŁONEK FRATERNI <<MATKI BOŻEJ UBOGICH>>

1957: założenie Fraterni prostego życia monastycznego „Matki Bożej ubogich” (Landes). Pragnienia duchowości  bardziej franciszkańskiej. Studia u dominikanów w Tuluzie.
1958: wyjazd do Rwandy. Założenie Fraterni w Crete Kongo-Nil, potem na wyspie jeziora Kivu. Daniel zostaje odpowiedzialnym za Fraternię i mieszka w Rwandzie przez 12 lat.
,,…Jezus uczynił mi prezent ze swojego własnego dziewictwa. Jak uczynił to wobec
Maryi i Józefa…”

 

ZAANGAŻOWANIE WE  FRATERNI <<DOMOSTWO NASZEGO OJCA>>

1970: powrót do Europy. Studia teologiczne na Uniwersytecie Katolickim we
Fryburgu w Szwajcarii. Spotkanie z Odnową Charyzmatyczną i nowymi wspólnotami
u ich początków.
1975-81: lata w pustelni, w okolicach Nicei, w ramach wspólnoty monastycznej
“Domostwo Naszego Ojca”. Podczas tych lat samotności, poruszony przez pokolenie
przeżywające zagubienie/ zboczenie z właściwego kursu w życiu, dojrzewa
powołanie aby spotkać młodych, szczególnie najbardziej oddalonych od Kościoła.
Jego przełożeni potwierdzają powołanie do życia dzielonego pomiędzy „pustynię i
drogę”, życie monastyczne i misje apostolskie.

,,Bóg rodzi mnie poprzez  młodych, przez nich mówi domnie, naucza,wychowuje, formuje, daje miradość, siłę i odwagę…”

POCZĄTEK POSŁUGI APOSTOLSKIEJ
1981: w lutym 1981 roku Daniel organizuje pierwszą misję w gimnazjum-liceum w Megeve. Według intuicji „bella brygada” (brygady ewangelizacyjne) św. Katarzyny ze Sieny, towarzyszą mu osoby reprezentujące różne stany życia w Kościele: osoba konsekrowana, małżeństwo, młody chłopak… Zawsze, gdy Daniel Ange jest gdzieś zapraszany, na miarę możliwości, towarzyszy mu mała ekipa.
1981: święcenia kapłańskie z rąk kardynała Gantin – legata papieskiego na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczne w Lourdes.
,,…Aby się do tego przygotować zaplanowałem miesiąc rekolekcji w więzieniu w Grenoble..”

 

ZAŁOŻENIE SZKOŁY <<JEUNESSE-LUMIERE>> 

1984: podczas pierwszych trzech lat posługi apostolskiej ukształtowało się przekonanie, że najlepszymi apostołami młodych są ich rówieśnicy. By ich posłać na misje trzeba, by byli dyspozycyjni i uformowani. Inspirując się podobnym rozwiązaniem w Kanadzie, we wrześniu 1984 roku zakłada “Młodość-Światło” (Jeunesse-Lumiere)- pierwszą Katolicką Międzynarodową Szkołę Modlitwy i Ewangelizacji w Europie. (równolegle powstaje szkoła wspólnoty Emanuel w Paray-le Monial).

Szkoła została uznana kanonicznie przez Arcybiskupa Albi jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych 10 września 1994 roku. Szkoła jest również uznana de facto przez Papieską Radę ds. Świeckich w Rzymie. Od tego czasu powstały inne szkoły podobnego typu współpracujące ze sobą (coroczne spotkania odpowiedzialnych) na różnych poziomach: we Francji, Europie, na świecie.

Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych Dzieci Światłości, istniejąca od października 2004 roku w Łodzi, jest filią Szkoły Jeunesse-Lumiere.

STRONA INTERNETOWA

www.daniel-ange.com

 

PUBLIKACJE

W Polsce ukazały się m.in. następujące książki o.Daniela Ange:

 1. Zraniony Pasterz- wyd. M – 1993
 2. Upojony życiem- wyd. ks. Marianów- 1994 3.Twoje ciało stworzone dla miłości – wyd. W drodze- 1994
 3. Twoje ciało stworzone dla życia – wyd. W drodze- 1994
 4. Frank- czyli jak nadzieja zwyciężyła AIDS – wyd. W drodze- 1996
 5. Uzdrowienie przez miłość – wyd. M – 1998
 6. Rodziny serce Boga – wyd. Kairos 1999
 7. Świecie na nowe tysiąclecie- wyd. ks. Marianów 2002 9.Jan Chrzciciel – prorok światłości na nowe tysiąclecie- wyd. M 2002
 8. Za 5 godzin ujrzę Jezusa
 9. Homoseksualizm
 10. To Jezus, którego szukasz
 11. Eucharystia- wyd. ks. Marianów 2005
 12. Niech Słowo płonie w twym sercu – wyd. ks. Marianów 2005
 13. Przebaczenie– wyd. ks. Marianów 2005
 14. Kościele, radości moja! – wyd. ks. Marianów 2006
 15. Modlitwa oddech życia– wyd. ks. Marianów 2006
 16. Miłość braterska– wyd. ks. Marianów 2007

 

 

,,…Ojciec Światłości zaprasza Cię, by poświęcić mu rok lub dwa z twojej młodości. Doświadczysz tutaj Jego czułości i twojej słabości. Twoje życie będzie inne, oświetlone. Rok dla Pana: czas dla twojego serca”