Daniel Ange w Polsce – nagrania

Nagrania z wizyt Daniela Ange w Polsce
2014 – 10 lecie Szkoły Dzieci Światłości

 

2014 – forum dyskusyjne na rekolekcjach kapłańskich w Lublinie

 

2011 spotkanie ze studentami KUL

 

2009

 

2009 spotkanie z młodzieżą na KUL

 

2006 Warszawa – rekolekcje “Twoje ciało stworzone do życia”