II Formacja

formacja_01
POZNAĆ TEGO, KTÓREGO KOCHAMY
„Zaczynamy naprawdę poznawać Boga, kiedy wierzymy, że jest On ponad wszystkim co możemy o nim pomyśleć”.

św. Tomasz z Akwinu

 

Kochać „Prawdę, która wyzwala.” (J8,32)

 

Formacja to ważny element naszego życia w Szkole. Przez nią pogłębiamy naszą wiarę i wiedzę religijną oraz bardziej świadomie przeżywamy nasze życie duchowe.

 

„Niech będzie twoją pasją poznać Boga, by bardziej Go kochać! Czyż cała pasja miłości nie jest potrzebą prawdy? Pragnieniem, by widzieć w świetle Tego, którego kocha się w nocy”. Daniel-Ange

 

Zasadniczym źródłem formacji jest Pismo Święte oraz nauczanie Magisterium Kościoła.

„W krajach, gdzie Kościół jest kneblowany, Biblię kupuje się za cenę złota. W głębi więzień odtwarza się Ją werset po wersecie: puzzle z diamentów. Lepiej być wrzuconym do więzienia niż zdradzić Księgę. A dla ciebie, czy twoje serce zdaje sobie sprawę z Jej wartości? Ucz się długich fragmentów na pamięć, szczególnie Ewangelii i psalmów. Przyjdą godziny, gdy będziesz błogosławił za to Pana. Księga może być ci wyrwana z rąk, ale kto będzie mógł Ją wydrzeć z twojej pamięci?” Daniel-Ange

 

Podczas nauczań nasi wykładowcy poruszają fundamentalne i aktualne tematy życia chrześcijańskiego. Poszerzamy swą wiedzę poprzez różnorodną tematykę wykładów jak np.:  liturgia, Biblia, patrologia, filozofia, małżeństwo, media….

Wiedza, którą tu zdobywamy przydaje się w czasie ewangelizacji, kiedy młodzi stawiają nam wiele trudnych  pytań dotyczących Boga i wiary. Zapraszamy różnych wykładowców: księży, osoby konsekrowane, małżeństwa,…

„By młody czuł się jak najśmielej, nauczyciel zaprezentuje się w całej prostocie, uczestnicząc jak najpełniej w życiu szkoły, szczególnie w jej rytmie modlitwy. Krótko mówiąc, niech będzie bratem, człowiekiem serca, świadkiem, zanim będzie i po to, by był mistrzem, doktorem i teologiem”. Daniel-Ange

„Bądź poszukiwaczem Boga, zawsze w poszukiwaniu Jego Twarzy. Najbardziej naukowe poszukiwanie, badanie: Z całej nauki, On jest sensem; z całego bogactwa, mądrość. Nie rozumieć, by wierzyć, ale wierzyć by zrozumieć. Kochać całą swoją inteligencją, aby zrozumieć całym swoim sercem.” Daniel-Ange

Zachęta do pojmowania bardziej sercem niż umysłem jest realizowana także podczas tak zwanych spotkań ze świadkami wiary, czyli osobami, które dzielą się z uczestnikami Szkoły osobistym świadectwem. Pokazują oni drogi własnego życia, na których – jak mówią – odnalazł ich Pan Bóg.

formacja_02

„Czas Szkoły jest też takim czasem, kiedy poznaję wielu wspaniałych ludzi, którzy mają żywą wiarę i tą wiarą się dzielą z nami. Naprawdę, w sumie za każdym razem, jak są jakieś spotkania, to mam takie wrażenie, że to są właśnie tacy szczególni ludzie, którzy naprawdę mają żywą wiarę, i to mnie bardzo buduje.” Marcin, DŚ4