I Kontemplacja

kontemplacja_01ŻYCIE, KTÓRE STAJE SIĘ MODLITWĄ

„Żyjcie wśród wszelkiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością…” (Ef.6,18)

W Szkole mamy wiele czasu na modlitwę osobistą i wspólnotową. Chcemy przebywać jak najdłużej z Tym, Którego kochamy. Najważniejszą modlitwą jest codzienna Eucharystia. To ona stanowi centrum każdego dnia. Odprawiana w przeróżnych miejscach (kaplica szkolna, pustelnia, w górach, nad jeziorem,…), co nieustannie wciąż ożywia doświadczanie jej głębi i tajemnicy.
Liturgia do podstawowe miejsce spotkania z Bogiem, który dziś pragnie przemieniać życie. Dbamy o jej piękno (śpiew, ikony, kadzidło), aby przybliżała nas bardziej do Boga.

„W Eucharystii odkrywasz wieczne dzieciństwo Boga, życie tak wrażliwe. To życie jest powierzone twojej wrażliwości. Obecność, która wyzwala cię z ciebie samego! I daje ciebie innym.” Daniel-Ange

Dzień zaczynamy i kończymy wspólną modlitwą psalmami (brewiarz), jest też czas adoracji. Rano przez kilkanaście minut modlimy się modlitwą serca, uczymy się trwania w ciszy przed Panem, co nie zawsze przychodzi bez trudu.

„Ta chwila poranna, prostego trwania w obecności Ojca, zachowa cię w ciągu całego dnia obecnym dla twoich braci, uważnym na natchnienia Ducha, jak bardzo dyskretne by one nie były.” Daniel-Ange

Przeżywamy cotygodniowe małe Triduum: uroczysta Msza wspólnotowa w czwartki, piątkowa adoracja Krzyża, Nieszpory Zmartwychwstania w sobotę wieczorem, niedziela to dzień radości ze zmartwychwstania!W sposób pogłębiony przeżywamy okresy liturgiczne Kościoła. Chcemy w pełni żyć tym, co daje nam Kościół.

„Będziemy wspólnie celebrować różne tajemnice… istotne okresy, które tak mocno spajają wspólnotę: Boże Narodzenie,
Ofiarowanie w świątyni, Zwiastowanie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie i Pięćdziesiątnica”. Daniel-Ange

Czerpiemy także z wielowiekowej Tradycji Kościoła Wschodniego. Te nowe doświadczenia pogłębiają naszą wiarę. Chcemy w ten sposób odpowiedzieć na apel Jana Pawła II: „Niech Kościół oddycha swoimi dwoma płucami: Wschodu i Zachodu.”

 

kontemplacja_02

„Zejdź do źródła twojego serca. Tam modlitwa jest już obecna, zanim nawet zdasz sobie z tego sprawę. Taka jest muzyka głębi. Możesz włączać lub wyłączać głośniki. Możesz być rozproszony lub skupiony, ona nie przestanie cię zamieszkiwać.”

„«Abba – Yeshoua»: niech te dwa imiona rodzą się spontanicznie na twoich ustach. Każdego poranka, na dzisiaj rozpoczynaj ich

dialog w tobie. Rytm twe-go własnego oddechu będzie nośnikiem Ducha, tego Ducha Stworzyciela, który dał ci życie, i który nie przestaje utrzymywać cię przy życiu. Ojciec, Syn, Duch: pozwól im patrzeć się na siebie, mówić do siebie, śpiewać sobie nawzajem w tobie. W tobie kochać się wzajemnie. Nieskończona przestrzeń, w której oddychasz. Oni mieszkają w tobie. Można wszystko ci odebrać z wyjątkiem Obecności: przestałbyś istnieć! Oni są «jądrem wszystkich twoich atomów». Ten, od Którego otrzymujesz życie, On żyje w tobie!” Daniel Ange