Filary

Filar I: Kontemplacja

Liturgia

Liturgia do podstawowe miejsce spotkania z Bogiem, który dziś pragnie przemieniać życie. Dbamy o jej piękno (śpiew, ikony, kadzidło), aby przybliżała nas bardziej do Boga.

Adoracja

W Szkole mamy wiele czasu na modlitwę osobistą i wspólnotową. Chcemy przebywać jak najdłużej z Tym, Którego kochamy. Najważniejszą modlitwą jest codzienna Eucharystia. To ona stanowi centrum każdego dnia. Odprawiana w różnych miejscach (kaplica szkolna, pustelnia, w górach, nad jeziorem,…), co wciąż ożywia doświadczanie jej głębi i tajemnicy.

Filar II: Formacja

Spotkania ze świadkami

czyli spotkania osobami, które dzielą się z uczestnikami Szkoły osobistym świadectwem. Pokazują oni drogi własnego życia, na których – jak mówią – odnalazł ich Pan Bóg.

Wykłady

Podczas nauczań nasi wykładowcy poruszają fundamentalne i aktualne tematy życia chrześcijańskiego. Poszerzamy swą wiedzę poprzez różnorodną tematykę wykładów jak np.: liturgia, Biblia, patrologia, filozofia, małżeństwo, media….

Filar III: Wspólnota

Spojrzenie prorocze

Szukamy w drugim tego, co najlepsze, tak jak widzi go Bóg. Próbujemy zobaczyć "ponad" tym, co nas denerwuje, przeszkadza.

Przebaczenie

Problemy w życiu braterskim są nie do uniknięcia. Kiedy pojawia się napięcie, wybucha konflikt, próbujemy jak najszybciej wyjaśnić całą sytuację. Dlatego bez zwłoki idziemy do brata, czy siostry aby porozmawiać, wzajemnie sobie przebaczyć (w myśl słów Pisma Świętego: ,,Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce." Ef 4,26) i pobłogosławić.

Filar II: Wspólnota

Spojrzenie pozytywne (prorockie)

Szukamy w drugim tego, co najlepsze, tak jak Bóg go widzi. Próbujemy zobaczyć "ponad" tym, co nas denerwuje, przeszkadza.

Przebaczenie

Problemy w życiu braterskim są nie do uniknięcia. Kiedy pojawia się napięcie, wybucha konflikt, próbujemy jak najszybciej wyjaśnić całą sytuację. Dlatego bez zwłoki idziemy do brata, czy siostry aby porozmawiać, wzajemnie sobie przebaczyć (w myśl słów Pisma Świętego: ,,Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce." Ef 4,26) i pobłogosławić.

Filar IV: Misja

Dzielenie się wiarą

Dzielimy się naszym świadectwem wiary i radością przyjaźni z Bogiem; głównie poprzez mówienie osobistego świadectwa. Idąc do ludzi, po ludzku nie mamy nic, jesteśmy bezbronni i ubodzy. Czujemy się szczególnie wezwani do ewangelizacji naszych rówieśników, w odpowiedzi na apel Jana Pawła II, by młodzi byli pierwszymi ewangelizatorami młodych.

Ewangelizacja

Trzy razy w ciągu trwania Szkoły udajemy się na ewangelizację. Zanim jednak gdziekolwiek się pójdziemy, jesteśmy uroczyście posyłani przez Księdza Biskupa, tak aby nasze misje były osadzone w działalności lokalnego Kościoła.