O nas

Kim jesteśmy? Co robimy?
Krótka historia

Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych DZIECI ŚWIATŁOŚCI istniejąca w Łodzi, to filia Katolickiej Międzynarodowej Szkoły Modlitwy i Ewangelizacji JEUNESSE-LUMIÈRE.

Szkoła, z której się wywodzimy — Jeunesse-Lumière (Młodzi-Światło) została założona przez o. Daniela-Ange w 1984 roku na południu Francji, w okolicach Tuluzy.

W roku 2000 ksiądz Grzegorz M. Korczak żywo interesował się duchowością Szkoły o. Daniela-Ange i po czasie modlitwy
i rozeznawania, z pomocą jednej z polskich absolwentek Jeunesse-Lumière, powstała filia francuskiej Szkoły w Polsce.

Dzięki życzliwości Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka, ksiądz Grzegorz został oddelegowany do prowadzenia Szkoły. Jesienią 2004 ruszył pierwszy rocznik.

Główne założenia Szkoły

Szkoła to czas rocznej formacji przeznaczonej dla osób między 18 a 35 rokiem życia, posiadających już pewne doświadczenie życia chrześcijańskiego.

Celem Szkoły jest:
• pomoc w osiągnięciu dojrzałości chrześcijańskiej
• wspieranie rozeznania własnego powołania
• formowanie młodych ewangelizatorów młodzieży

Ta intensywna formacja życia chrześcijańskiego trwa od października do czerwca. Za zgodą Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego, jest prowadzona przez kapłana i wspierające go osoby (m.in. absolwentkę Szkoły Jeunesse-Lumière).

 

Kontemplacja i Ewangelizacja
Nieustanne przeplatanie

Są to dwa nierozerwalne bieguny życia chrześcijańskiego, które w Szkole staramy się pogłębiać. Pragniemy, by nimi było przeniknięte nasze chrześcijańskie życie. Kontemplować Tego, który nas stworzył, by później nieść Jego miłość innym!

Przez roczną formację w Szkole DZIECI ŚWIATŁOŚCI możesz mieć okazję, by pogłębić swoje życie wiary przez:

• modlitwę,

• formację,

• życie wspólnotowe,

• misję.

Osoby uczestniczące w Szkole mieszkają razem w centrum Łodzi. Wszyscy mogą kontynuować studia lub pracę, ale w taki sposób, by wieczorami oraz w weekendy mogła odbywać się formacja i życie wspólnotowe.

Pobyt w Szkole i formacja winny stanowić główny priorytet tego roku danego Bogu!

Podczas weekendów osoby będące na formacji wyjeżdżają do drugiego domu Szkoły w Swolszewicach (60 km od Łodzi) na czas wykładów z zaproszonymi wykładowcami i intensywniejszego życia braterskiego.

Środki finansowe na utrzymanie Szkoły są czerpane z pracy zawodowej (część dochodów osób pracujących) oraz z darowizn rodziców i ofiarodawców. Każdy z kandydatów samodzielnie stara się o znalezienie środków utrzymania na czas formacji w Szkole.

Szkołę można poznać lub odwiedzić podczas weekendów otwartych i rekolekcji ogłaszanych na naszej stronie internetowej.

Wspólnota jest otwarta także na osoby spoza granic Polski. Warunkiem przystąpienia do Szkoły jest względna znajomość języka polskiego.

,,Jesteś młody. Dlaczego nie mógłbyś dać roku Twojego życia Jezusowi? To byłoby wielkim szczęściem dla Ciebie i dla NIEGO!
Twoje pokolenie, aby nie umrzeć, bardzo pilniepotrzebuje transfuzji życia, miłości, a więc radości. Dlaczego więc nie stać się radosnym świadkiem Jezusa dla swoich rówieśników?

Jeżeli odpowiesz tak na te dwapytania, oto dla Ciebie Szkoła Bożego Szczęścia, by otrzymać radość bycia dzieckiem Bożym i stać się odważnym apostołem Jego Piękna”. Daniel-Ange