Świadectwa video

Świadectwa uczniów Szkoły Dzieci Światłości

Sebastian (DŚ 11 i DŚ 12)

 

 

Sebastian (DŚ 9, DŚ 10, DŚ 12)

 


 

Artur (DŚ 10 i DŚ 11)

 

 

Aneta (DŚ 10)

 

 

Agnieszka (DŚ 10 i DŚ 12)

 

 

Rafał (DŚ 9)

 

 

Sebastian (DŚ 9, DŚ 10 i DŚ 12)