Dzielenie się wiarą

Dzielimy się naszym świadectwem wiary i radością przyjaźni z Bogiem; głównie poprzez mówienie swojego osobistego świadectwa. Idąc do ludzi, po ludzku nie mamy nic, jesteśmy bezbronni i ubodzy.

Ewangelizacja

Trzy razy w ciągu trwania Szkoły udajemy się na ewangelizację. Zanim jednak gdziekolwiek się udamy, jesteśmy uroczyście posyłani przez Biskupa, tak aby nasze misje były osadzone w działalności Kościoła lokalnego

Spotkania ze świadkami

czyli spotkania osobami, które dzielą się z uczestnikami Szkoły osobistym świadectwem. Pokazują oni drogi własnego życia, na których – jak mówią – odnalazł ich Pan Bóg.

Wykłady

Podczas nauczań nasi wykładowcy poruszają fundamentalne i aktualne tematy życia chrześcijańskiego. Poszerzamy swą wiedzę poprzez różnorodną tematykę wykładów jak np.:  liturgia, Biblia, patrologia, filozofia, małżeństwo, media….

Celibat miłości

Ten rok przeżywamy wspólnie, zarówno chłopcy jak i dziewczyny, ale w czasie trwania Szkoły decydujemy się na budowanie relacji braterskich (nie flirtujemy, nie podrywamy…).

Wszyscy dla wszystkich

Nie tworzymy klanów, podgrupek próbujemy poznać i pokochać każdego.

Spojrzenie pozytywne (prorockie)

Szukamy w drugim tego, co najlepsze, tak jak Bóg go widzi. Próbujemy zobaczyć “ponad” tym, co nas denerwuje, przeszkadza.

Liturgia

Dbamy o piękno liturgii (śpiew, ikony, kadzidło), aby przybliżała nas jeszcze bardziej do Boga.

Adoracja

W Szkole mamy wiele czasu  na modlitwę osobistą i wspólnotową. Chcemy przebywać jak najdłużej z Tym, Którego kochamy. Najważniejszą modlitwą jest codzienna Eucharystia. To ona stanowi centrum każdego dnia. Odprawiana w przeróżnych miejscach (kaplica szkolna, pustelnia, w górach, nad jeziorem,…), co powoduje nieustanne doświadczanie jej głębi i tajemnicy.

 

Formacja