Kontemplacja

Adoracja

W Szkole mamy wiele czasu  na modlitwę osobistą i wspólnotową. Chcemy przebywać jak najdłużej z Tym, Którego kochamy. Najważniejszą modlitwą jest codzienna Eucharystia. To ona stanowi centrum każdego dnia. Odprawiana w przeróżnych miejscach (kaplica szkolna, pustelnia, w górach, nad jeziorem,…), co powoduje nieustanne doświadczanie jej głębi i tajemnicy.