wspolnota

Spojrzenie pozytywne (prorockie)

Szukamy w drugim tego, co najlepsze, tak jak Bóg go widzi. Próbujemy zobaczyć “ponad” tym, co nas denerwuje, przeszkadza.