Kasia

Czas spędzony w Dzieciach Światłości był dla mnie czasem coraz większego otwierania się na Boga i ludzi.

Daniel

Rok przeżyty w szkole był dla mnie jak wstąpienie do ruchu oporu. Powiedzenie światu NIE, a Jezusowi TAK!

Daria

Czas formacji był dla mnie umocnieniem i radością. Bardzo bliską stała mi się Tajemnica Wcielenia i Zmartwychwstania Jezusa!

Sławek

W Szkole jak nigdzie indziej mogłem się dowiedzieć dużo o sobie i poznawać w świetle Miłości swoje słabości.

Sylwia

Rok spędzony z młodymi ludźmi w Katolickiej Szkole Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych DZIECI ŚWIATŁOŚĆI był dla mnie czasem uczenia się patrzenia na siebie i drugiego człowieka oczami Jezusa, czystym spojrzeniem, które mówi, że kocha.