Daniel

Rok przeżyty w szkole był dla mnie jak wstąpienie do ruchu oporu. Powiedzenie światu NIE, a Jezusowi TAK!