Daria

Czas formacji był dla mnie umocnieniem i radością. Bardzo bliską stała mi się Tajemnica Wcielenia i Zmartwychwstania Jezusa!