Kasia

Czas spędzony w Dzieciach Światłości był dla mnie czasem coraz większego otwierania się na Boga i ludzi.